Alla poeter är representerade i antologin, utom nobelpristagaren 2016 och Bob Hansson som kom på författarbesök i oktober. Dikttitlar markerade med asterisk är inte del av antologin. Och ja, vi läser dikt, hör på dikt, leker dikt och tänker dikt också utanför antologin Svensk poesi. Men det är en annan historia…
Ibland är det datum som verkar utelämnade – då är den vanliga svensklektionen inställd, eftersom det händer något annat som till exempel utvecklingssamtal eller studiebesök med annat ämne eller så.

Dagens dikt 2B
6 sept Harry Martinson Varje djup sorg…*
9 sept Hjalmar Gullberg Bara de riktiga orden
13 sept Karin Boye Jag vill möta…
16 sept Per Daniel Amadeus Atterbom Sorg
20 sept Gustaf Fröding En syn
22 sept Werner Aspenström Du och jag och världen
30 sept Bertil Malmberg Vem drömde mig
4 okt Kerstin Söderholm Oktoberdag
7 okt Edith Södergran Förhoppning
11 okt Gustaf Fröding Vackert väder
14 okt Bob Dylan Motorcycle nitemare
18 okt Georg Stiernhielm På Månan/som en Hund skäller opå
21 okt …träffade vi Bob Hansson…
28 okt Olof von Dalin ur Tankar om GUDs Försyn
8 nov Erik Johan Stagnelius Vän, i förödelsens stund
11 nov Gunnar Ekelöf Höstsejd
15 nov Harry Martinson Aniara sång 13
18 nov Göran Palm Solen går aldrig ner över det språk som ljuger
22 nov Sonja Åkesson Fromma önskningar
25 nov Biskop Thomas Frihetsvisa
29 nov Lars Norén 29 november
2 dec Carl Gustaf Tessin Gif. Den. Högmodige.
6 dec Eva Ström Upptäcker vi matematiken?
9 dec August Strindberg Vid avenue de Neuilly
13 dec Sankte Staffan (ballad)
16 dec Esaias Tegnér Det eviga
20 dec Hjalmar Gullberg Död amazon
10 jan Malte Persson Nyår
13 jan Ingemar Leckius Spleen
19 jan Henry Parland ur Influensa

Dagens dikt 1B
8 nov Ann Jäderlund Vatten
15 nov Bo Bergman Stadsbarn
29 nov Stig Dagerman En dag om året
13 dec Mauritz Posse Öfver en mops
17 jan Johannes Anyuru Hey Joe*

Inom ramen för ”andra teman”
2B och 2C med fokus medeltidens litteratur: balladerna Varulven, Jungfrun i hindhamn, Harpans kraft, Herr Olof och älvorna, Liten Karin, Ebbe Skammelsson, Herr Ingvald dödar sin brud

1B inom ramen för arbetet med antiken: Ebba Lindqvist Ikaros fall, Erik Lindegren Ikaros och Werner Aspenström Ikaros och gossen Gråsten

Inom ramen för arbete med att upptäcka och förstå lyrik (hela eller delar av lektioner – ”mer” än ”dagens dikt”
2B och 2C om lyriken som klang – arbete med tolkning genom körläsning Gustaf Fröding: Världens gång*
1B introduktion litterära verkningsmedel och begrepp i samband med lyrikläsning (vers, strof, rim, rytm, upprepning) Erik Axel Karlfeldt Första minnet
2B Black Out Poetry (och en möjligen krystad, men fungerande, övergång till temat dystopier via överstrykningspennans makt…) Georg Stiernhielm Hercules